Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Open
|
Edit ItemEdit Item
|
Delete ItemDelete Item

Subject

CH3OH + HBr = H2O + CH3Br – Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Body

CH3OH + HBr = H2O + CH3Br - Cân Bằng Phương Trình Hóa Học


xem thêm : CH4 + H2O​

CH3OH + HBr H2O + CH3Br
(lỏng) (khí) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu) (không màu)

Điều kiện phản ứng

Không có

Cách thực hiện phản ứng

cho rượu CH3OH tác dụng với HBr

Giải bài tập hóa học 10 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật,phản ứng hóa học của SGK lớp 10, Soanbaitap.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soan bài tập hóa và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 10 giúp để học tốt Hóa Học 10.

Title

 

Attachments

Content Type: Discussion
Created at 7/31/2020 9:31 AM by  
Last modified at 7/31/2020 9:31 AM by