Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Post
Started: 6/18/2020 10:27 AM
Picture Placeholder:
CH4 + H2O = CO + H2O – Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CH4 + H2O = CO + H2O - Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CH4 + H2O CO + 3H2O
(khí) (lỏng) (khí) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 1000°C Xúc tác: Ni

Cách thực hiện phản ứng

Cho khí metan có đến 95% trong khí thiên nhiên, được biến đổi bằng tác dụng với hơi nước ở 1000 độ C có bột Ni làm chất xúc tác.

Thông tin thêm

Phương pháp điều chế khí CO.
Là phương pháp đi từ khí thiên nhiên

 

 

 

Giải bài tập hóa học 10 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật,phản ứng hóa học của SGK lớp 10, Soanbaitap.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn bài tập và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 10 giúp để học tốt Hóa Học 10.​