Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Post
Started: 5/26/2020 2:41 PM
Picture Placeholder:
Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt lớp 9

Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt lớp 9​

Câu 2. Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chưa nó.

1. Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại thành câu không có khởi ngữ.

Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

Trả lời:

Khởi ngữ là "mắt tôi"; có thể viết lại câu này thành: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".

2. Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chưa nó.

Trả lời:

Ở (a): Thật đấy: dùng để tỏ thái độ xác nhận, khẳng định vào điều nói trong câu.

Ở (b): (Cũng) may: dùng dể tỏ sự đánh giá tốt về điều nói trong câu.

3. Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích  Ở (a): Ba - ba; giống - giống; già - già: lặp

- (a): Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

- (b): Phép nối (Thế là).

4. Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây:

Trả lời:

họa sĩ - họa sĩ: lặp

Sa Pa - đấy: thế

5. Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

Học sinh làm theo hướng dẫn của thầy cô.

6. Đọc truyện cười sau (trang 156 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời câu hỏi.

a) Câu nào trong những lời đối đáp trên đây chứa hàm ý?

b) Nội dung hàm ý ấy là gì?

c) Người nghe có giải đoán được hàm ý trong câu nói đó không? Chi tiết nào xác nhận điều này?

Trả lời: 

a) Câu có chứa hàm ý:

"Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại”.

b)  Nội dung hàm ý: “Ngài phải cúi đầu thấp trước quan trên, ngài vênh mặt lên với dân đen”.

c)  Người nghe (ông quan lớn) hiểu được hàm ý đó, điều này có thể nhận ra ở câu “lệnh” cuối cùng của quan.