Thông tin văn bản 03/2010/TT -BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 03/2010/TT -BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất
Ngày ban hành 22/01/2010
Ngày hiệu lực 10/03/2010
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm