Thông tin văn bản 05/2009/TT-BNV
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 05/2009/TT-BNV
Tên văn bản
Thông tư ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Ngày ban hành 11/05/2009
Ngày hiệu lực 26/06/2009
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm