homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 13 /2008 /TT-BLĐTBXH

Thông tin văn bản 13 /2008 /TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 13 /2008 /TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành 28/07/2008
Ngày hiệu lực 12/08/2008
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm