homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 04 /2008/TT -BLĐTBXH

Thông tin văn bản 04 /2008/TT -BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 04 /2008/TT -BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Ngày ban hành 27/02/2008
Ngày hiệu lực 14/03/2008
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm