Thông tin văn bản 23/2003/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 23/2003/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Ngày ban hành 03/11/2003
Ngày hiệu lực 18/11/2003
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm