Thông tin văn bản 10/2003/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 10/2003/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành 18/04/2003
Ngày hiệu lực 01/05/2003
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Nguyễn Thị Hằng   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm