Thông tin văn bản 23/1999/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 23/1999/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp nhà nước
Ngày ban hành 04/10/1999
Ngày hiệu lực 02/09/1999
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Nguyễn Thị Hằng   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm