homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 34/2007/TTLT/BTC -BLĐTBXH-UBTDTT

Thông tin văn bản 34/2007/TTLT/BTC -BLĐTBXH-UBTDTT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 34/2007/TTLT/BTC -BLĐTBXH-UBTDTT
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
Ngày ban hành 09/04/2007
Ngày hiệu lực 24/04/2007
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & XH     
Khác    
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm