homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 01/2007/TTLT/ BLÐTBXH- BCA- VKSNDTC

Thông tin văn bản 01/2007/TTLT/ BLÐTBXH- BCA- VKSNDTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2007/TTLT/ BLÐTBXH- BCA- VKSNDTC
Tên văn bản
Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm
Ngày ban hành 12/01/2007
Ngày hiệu lực 27/01/2007
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Khác    
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm