homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 10 /2006/TTLT - BLĐTBXH - BYT

Thông tin văn bản 10 /2006/TTLT - BLĐTBXH - BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 10 /2006/TTLT - BLĐTBXH - BYT
Tên văn bản
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều
Ngày ban hành 12/09/2006
Ngày hiệu lực 27/09/2006
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm