Thông tin văn bản 65/2008/QĐ-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 65/2008/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản
Sử dụng tạm thời tiêu chuẩn quốc tế làm căn cứ kiểm tra chất lượng các chai chứa khí bằng vật liệu composite
Ngày ban hành 29/12/2008
Ngày hiệu lực 13/01/2009
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm