Thông tin văn bản 1542/DPMT-LĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1542/DPMT-LĐ
Tên văn bản
Về việc chấp thuận đo đạc, kiểm tra môi trường lao động
Ngày ban hành 26/08/2008
Ngày hiệu lực 26/08/2008
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm