Thông tin văn bản 12/2007/QĐ-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 12/2007/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Ngày ban hành 08/05/2007
Ngày hiệu lực 23/05/2007
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm