Thông tin văn bản 301/QĐ-LĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 301/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản
Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực của các Tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Ngày ban hành 06/03/2007
Ngày hiệu lực 06/03/2007
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm