homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH

Thông tin văn bản 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu
Ngày ban hành 20/11/2006
Ngày hiệu lực 20/11/2006
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm