Thông tin văn bản 50/2006/QĐ-TTg
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 50/2006/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng
Ngày ban hành 07/03/2006
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Phạm Gia Khiêm   
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm