homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 2013 /2005/QĐ-BLĐTBXH

Thông tin văn bản 2013 /2005/QĐ-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2013 /2005/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Ngày ban hành 29/12/2005
Ngày hiệu lực 13/01/2006
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm