Thông tin văn bản 27/2006/QĐ-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/2006/QĐ-BYT
Tên văn bản
Quyết định bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
Ngày ban hành 21/09/2006
Ngày hiệu lực 05/10/2006
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Khác     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm