Thông tin văn bản 29/TT-LB
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 29/TT-LB
Tên văn bản
Danh mục 21 bệnh nghề nghiệp được bồi thường
Ngày ban hành 25/12/1991
Ngày hiệu lực 25/12/1991
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm