homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 29/2000/TTLT-BLĐTBXH - BYT

Thông tin văn bản 29/2000/TTLT-BLĐTBXH - BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 29/2000/TTLT-BLĐTBXH - BYT
Tên văn bản
Quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm
Ngày ban hành 28/12/2000
Ngày hiệu lực 13/01/2001
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & XH     
Khác    
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm