homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Thông tin văn bản 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Ngày ban hành 17/03/1999
Ngày hiệu lực 02/04/1999
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm