homeTrang chủ

Văn bản pháp luật 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Thông tin văn bản 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành 20/04/1998
Ngày hiệu lực 05/05/1998
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Khác    
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm