Thông tin văn bản 09/TT-LB
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 09/TT-LB
Tên văn bản
Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên
Ngày ban hành 13/04/1995
Ngày hiệu lực 13/04/1995
Chuyên mục Văn bản pháp luật, Văn bản Cục ATLĐ  
Tệp đính kèm