Thông tin văn bản 03/TT-LB
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 03/TT-LB
Tên văn bản
Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ
Ngày ban hành 28/01/1994
Ngày hiệu lực 28/01/1994
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm