Thông tin văn bản 36/2012/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 36/2012/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 01/05/2013
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Bùi Hồng Lĩnh  Thứ Trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm