homeTrang chủ

Văn bản pháp luật Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tin văn bản Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu Số: 27/2013/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động
Ngày ban hành 18/10/2013
Ngày hiệu lực 15/12/2013
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 4, Điều 150 Bộ luật lao động quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tệp đính kèm