homeTrang chủ

Văn bản pháp luật Số: 3929 /BCĐTLQG-ATLĐ

Thông tin văn bản Số: 3929 /BCĐTLQG-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu Số: 3929 /BCĐTLQG-ATLĐ
Tên văn bản
Công văn Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ- PCCN lần thứ 16 năm 2014
Ngày ban hành 14/10/2013
Ngày hiệu lực 14/10/2013
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Công văn  
Nội dung

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 722/CV-VX ngày 14/7/1999 về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ (AT-VSLĐ-PCCN) vào tháng 3 hàng năm. Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN Trung ương hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 năm 2014 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu: Tổ chức Tuần lễ quốc gia lần thứ 16 phải thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và đông đảo người lao động đối với công tác AT-VSLĐ-PCCN. Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động, tránh hình thức, lãng phí; tạo sự chuyển biến thật sự của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động cùng chung tay hành động bảo đảm AT-VSLĐ-PCCN trong lao động sản xuất.

Chi tiết>>

Phụ lục>>

Tệp đính kèm