Thông tin văn bản số 136
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu số 136
Tên văn bản
Công ước số 136 liên quan đến việc phòng chống các nguy cơ nhiễm độc do Benzen gây ra
Ngày ban hành 02/06/1971
Ngày hiệu lực 02/06/1971
Chuyên mục Công ước quốc tế  
Tệp đính kèm