homeTrang chủ

Văn bản pháp luật Thông báo về việc đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên về ATLĐ, VSLĐ

Thông tin văn bản Thông báo về việc đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên về ATLĐ, VSLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông báo về việc đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên về ATLĐ, VSLĐ
Tên văn bản
Thông báo về việc đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên về ATLĐ, VSLĐ
Ngày ban hành 25/12/2013
Ngày hiệu lực 12/12/2013
Loại văn bản Thông báo
Chuyên mục Văn bản pháp luật, Văn bản Cục ATLĐ  
Phạm vi Thông báo  
Nội dung

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tổ chức huấn luyện giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động

             

Kính gửi: CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

 

Căn cứ Điều 7 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội, Cục An toàn lao động sẽ phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức các khóa huấn luyện giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Cục An toàn lao động thông báo các tổ chức, doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có cơ sở vật chất tương ứng với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Chứng chỉ huấn luyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.

Tệp đính kèm