Thông tin văn bản 168/QĐ-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 168/QĐ-ATLĐ
Tên văn bản
Về việc hướng dẫn quản lý, ban hành và tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Ngày ban hành 13/08/2014
Ngày hiệu lực 16/07/2014
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn, Văn bản Cục ATLĐ, Văn bản pháp luật  
Nội dung

Để các đơn vị, tổ chức hiểu rõ việc quản lý, ban hành và tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Cục An toàn lao động ra Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16/7/2014 để hướng dẫn thực hiện việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Tệp đính kèm