Thông tin văn bản 159/QĐ-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 159/QĐ-ATLĐ
Tên văn bản
Quyết định Ban hành quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Cục An toàn lao động
Ngày ban hành 08/07/2014
Ngày hiệu lực 08/07/2014
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung