Thông tin văn bản TB 06/09/2014
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu TB 06/09/2014
Tên văn bản
Thông báo về việc chiêu sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn
Ngày ban hành 06/09/2014
Ngày hiệu lực 06/09/2014
Chuyên mục Văn bản Cục ATLĐ, Tiêu chuẩn - Quy chuẩn  
Nội dung

THÔNG BÁO

Về việc thông báo chiêu sinh lớp huấn luyện nghiệp vụ

kiểm định kỹ thuật an toàn

Thực hiện quy định tại Điểm 7, Điều 18 Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH, Cục An toàn lao động đã phê duyệt kế hoạch tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Trung tâm kiểm định KTAT khu vực I Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định KTAT lao động đăng ký với các đơn vị nêu trên. Thông tin chi tiết về các lớp huấn luyện được nêu tại bản Thông báo chiêu sinh của Trung tâm kiểm định KTAT khu vực IThông báo chiêu  sinh của Trung tâm kiểm định KTAT khu vực II.

Thông báo chiêu sinh của Trung tâm kiểm định KTAT khu vực I . Chi tiết tại: /Images/editor/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20chi%c3%aau%20sinh%20c%e1%bb%a7a%20Trung%20t%c3%a2m%20I.JPG

Thông báo chiêu sinh của Trung tâm kiểm định KTAT khu vực II: Chi tiết tại: /Images/editor/files/Trung%20t%c3%a2m%20II.JPG

 

Tệp đính kèm