homeTrang chủ

Văn bản pháp luật /2015/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC

Thông tin văn bản /2015/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu /2015/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC
Tên văn bản
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn phối hợp điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm
Ngày ban hành 24/03/2015
Ngày hiệu lực 24/03/2015
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự;


Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ- CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và  an toàn lao động, vệ sinh lao động;


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm khác như sau:


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Thông tư này hướng dẫn sự phối hợp giữa Đoàn Điều tra tai nạn lao động với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.

Xem thêm tại: /Images/editor/files/Du%20thao%202012_2_Phoi_hop_dtra(1).doc

Cùng với đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi kèm công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư.

Xem chi tiết tại:/Images/editor/files/B%e1%bb%98%20LAO%20%c4%90%e1%bb%98NG(1).doc

Tệp đính kèm