Thông tin văn bản 90/QĐ-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 90/QĐ-ATLĐ
Tên văn bản
Quyết định giao nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Ngày ban hành 25/03/2015
Ngày hiệu lực 25/03/2015
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội     
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn  
Phạm vi Quyết định  
Nội dung

Quyết định giao nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

 

 

Tệp đính kèm