Thông tin văn bản 3337/LĐTBXH-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 3337/LĐTBXH-ATLĐ
Tên văn bản
Công văn về việc phòng ngừa tai nạn lao động tại các công trình, khu vực bị ảnh hưởng sau đợt mưa lũ kéo dài
Ngày ban hành 20/08/2015
Ngày hiệu lực 20/08/2015
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Công văn  
Nội dung

Để phòng ngừa sự cố, tai nạn lao động trong quá trình khắc phục hậu quả do mưa lũ và khi đi vào sản xuất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị như sau: