Thông tin văn bản 37/2016/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 37/2016/NĐ-CP
Tên văn bản
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành 15/05/2016
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Nội dung

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Thuộc tính văn bản

Số/Ký hiệu

37/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành

15/05/2016

Ngày có hiệu lực

01/07/2016

Người ký

Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 

 

Tệp đính kèm