Thông tin văn bản 44/2016/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 44/2016/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Ngày ban hành 15/05/2016
Ngày hiệu lực 15/05/2016
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm