Thông tin văn bản 02/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày hiệu lực 24/02/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội     
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Khác  
Tệp đính kèm