Thông tin văn bản 245/2016/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 245/2016/TT-BTC
Tên văn bản
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 11/11/2016
Ngày hiệu lực 11/11/2016
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính  Vũ Thị Mai  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Khác  
Tệp đính kèm