Thông tin văn bản 41/2016/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 41/2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Thông tư quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Ngày ban hành 11/11/2016
Ngày hiệu lực 11/11/2016
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Doãn Mậu Diệp  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Khác  
Tệp đính kèm