Thông tin văn bản 53/2016/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 53/2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 28/12/2016
Ngày hiệu lực 28/12/2016
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Doãn Mậu Diệp  Thứ trưởng 
Chuyên mục Tiêu chuẩn - Quy chuẩn  
Phạm vi Khác  
Tệp đính kèm