Thông tin văn bản 13/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 13/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
Ngày ban hành 15/05/2017
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Doãn Mậu Diệp  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm