Thông tin văn bản 19/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 19/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày hiệu lực 15/08/2017
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Doãn Mậu Diệp  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm