Thông tin văn bản 16/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 16/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Ngày ban hành 08/06/2017
Ngày hiệu lực 22/08/2017
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội  Doãn Mậu Diệp  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm