Thông tin văn bản 368-CV/ĐU
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 368-CV/ĐU
Tên văn bản
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Ngày ban hành 22/08/2017
Ngày hiệu lực 22/08/2017
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Công văn  
Tệp đính kèm