Thông tin văn bản 26 /2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 26 /2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
THÔNG TƯ Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Ngày ban hành 20/09/2017
Ngày hiệu lực 01/12/2017
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & Xã hội  Doãn Mậu Diệp  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Tệp đính kèm