Thông tin văn bản 1757/LĐTBXH-ATLĐ
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1757/LĐTBXH-ATLĐ
Tên văn bản
Rà soát, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trong khai thác khoáng sản tại tỉnh Hòa Bình
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày hiệu lực 10/05/2018
Loại văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTB & XH  Lê Tấn Dũng  Thứ trưởng 
Chuyên mục Văn bản pháp luật  
Phạm vi Công văn  
Tệp đính kèm